počítadlo.abz.cz
,

Konzultačné hodiny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov sú vždy v utorok (s výnimkou prvého utorka v mesiaci) do 15.00 hod.

Do uvedeného času môžu rodičia a zákonní zástupcovia navštíviť učiteľov ohľadom konzultácii k jednotlivým predmetom.

Je vhodné, aby predtým oznámili záujem o konzultácie triednej učiteľke a uistili sa o prítomnosti pedagóga v daný deň na pracovisku.