počítadlo.abz.cz
,

 

Rodičovské združenie SOŠ Námestovo

 

 

Výkonný výbor Rady RZ

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

Hajdučíková, Jana

predsedníčka

Iskierková, Ľudmila

tajomníčka

Klinovská, Jana

hospodárka

 

 

Rada RZ

Priezvisko, meno, titul

Trieda, ktorú zastupuje

Papajová, Ľudmila

I. AS

Ferancová, Daniela

I. B

Bejdáková, Ľubomíra

I. B

Luscoňová, Monika

I. K

Iskierková, Ľudmila

I. M

Bušková, Monika

I. N

Poláčiková, Ema

II. A

Chudjaková, Eleonóra

II. K

Majchráková, Božena

II. M

Grofčíková, Marcela

II. N

Hajdučíková, Jana

II. B

Balúnová, Mária

III. AT

Kvasničáková, Renáta

III. K

Gluchová, Zuzana

III. M

Bineková, Marta

Bočová, Martina

IV. M

IV. AT

 

Revízna komisia RZ

Priezvisko, meno, titul

 

Madleňáková, Valéria

IV. M

Papajová, Ľudmila

I. AS

Chudjaková, Mária

II. B