počítadlo.abz.cz
,

Štatút rady školy - TU

 

Členovia Rady školy pri SOŠ v Námestove

Bc. Martina Kajanová

predseda (zástupca pedagogických zamestnancov školy)

PaedDr. Radovan Pňaček

(zástupca pedagogických zamestnancov školy

Dušan Betík

(zástupca nepedagogických zamestnancov školy)

Ing. Dáša Žideková

(zástupca zriaďovateľa - ŽSK)

Valéria Lukáčová

(zástupca zriaďovateľa - ŽSK)

Igor Janckulik

(delegovaný zástupca zriaďovateľa - ŽSK)

Ing. Milan Vrábeľ

(delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Marta Bineková

(zástupca rodičov)

Monika Bušková

(zástupca rodičov)

Edita Hrubjáková

(zástupca rodičov)

Ľubomíra Mikolajčíková

(zástupca žiakov)