počítadlo.abz.cz
,

Stredná odborná škola

Zameranie školy:

 • praktické ovládanie problematiky podnikania v obchode a cestovnom ruchu
 • informačné technológie
 • navrhovanie, tvorba, modelovanie a zhotovovanie odevov

Zámery do budúcnosti

 • vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárať širší priestor pre tvorivé aktivity študentov
 • uplatňovať tvorivosť a nové progresívne metódy vo vyučovacom procese
 • štruktúru študijných a učebných odborov budovať podľa požiadaviek trhu práce
 • vytvoriť vhodné personálne, priestorové a materiálne podmienky
 • profilovať školu ako otvorenú školu, ktorá poskytuje študentovi vzdelanie v odboroch odevníctva
 • zaistiť komplexné centrum výučby odievania a podnikania v regióne
 • podporiť rozvoj a vznik malých odevných firiem v regióne Oravy
 • dať možnosť tráviť časť voľného času
 • poskytnúť pedagogické služby aj širokej verejnosti /rekvalifikácie, kurzy/

 

História školy

2008 - škola bola premenovaná na Stredná odborná škola

2005 - vzhľadom na zaradenie nových odborov výuky mimo odboru odevníctva bola škola premenovaná na: Združená stredná škola

2001 – v rámci racionalizácie stredných škôl bola Stredná priemyselná škola odevná združená so Stredným odborným učilišťom odevným a vznikol nový subjekt – Združená stredná škola odevná v Námestove

1986 - bola pri gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove otvorená Stredná priemyselná škola odevná, ako tretia škola tohto druhu na Slovensku.

1972 - postupom času sa počty žiakov a tried zvyšovali, preto bola do užívania odovzdaná nová budova s novým názvom školy – Odborné učilište, ktorého názov sa neskôr zmenil na Stredné odborné učilište odevné so študijným odborom operátor odevnej výroby a učebným odborom krajčír.

1964 - sa začína písať história školy kedy bola pri odevnom závode Makyta zriadená učňovská škola a otvorená jedna trieda s odborom dámsky krajčír.