počítadlo.abz.cz
,

V rámci grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“ sme sa dňa 6. 6. 2014 zúčastnili projektu „Vyskúšajme si remeslá starých otcov a praotcov“ v Skanzene v Zuberci, kde sme si vyskúšali maľbu na skle, výrobu hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu, rezbárstvo, tkáčstvo, zdobenie perníkov, výroby sviečok a samozrejme aj pobyt v dobovej škole a tradičný odev Oravy z ľanu, súkna, vlny a kožušín. Zapojili sme sa do miestneho programu „Zahrajme sa ako kedysi“, počas ktorého sme chodili na chodúľoch, strieľali šuškami z gumipušky, či hrali drevené kolky. Počas tohto dňa „v inom storočí“ sme si nielen vyhotovili rozličné predmety, ale mnohí z nás objavili v sebe aj skrytý talent – zručnosť a kreativitu. Veď koniec koncov – najlepšie je históriu spoznať a zažiť na vlastnej koži.

Mgr. Andrea Pazúriková