počítadlo.abz.cz
,

Dňa 16. 05. 2014 žiaci tried I.N, II.M a III.K, pod vedením Ing. Márie Ďurdinovej, absolvovali exkurziu do hlavného mesta Slovenska. Exkurzia sledovala viaceré ciele – spoznať hlavné mesto, navštíviť NR SR a  zúčastniť sa divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Odchádzali sme v skorých ranných hodinách z Námestova a po necelých štyroch hodinách cesty autobusom sme boli v cieli – pred NR SR. Sprievodcovia nám predstavili priestory parlamentu, jeho históriu a činnosť a následne mohli žiaci vstúpiť do rokovacej miestnosti a naživo sledovať aktuálny priebeh parlamentnej schôdze. Nasledovala obhliadka mesta formou prechádzky, počas ktorej mohli žiaci vidieť Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina či Michalskú bránu. V nákupnom centre Eurovea dostali žiaci voľný program až do večerných hodín. Vtedy sme sa už presunuli do Slovenského národného divadla, v ktorom na nás čakal naozajstný kultúrny zážitok v podaní známych slovenských hercov. Dráma Popol a vášeň, inscenovaná na motívy novely Sviece dohárajú od Sándora Máraia, na nás zapôsobila svojou filozofickou hĺbkou, vážnosťou témy, ale aj skvelými hereckými výkonmi. Z Bratislavy sme odchádzali v nočných hodinách síce unavení, ale plní emócií a zážitkov.

 

Mgr. Petra Kelčíková, PhD.