počítadlo.abz.cz
,

Dňa 9. júna 2014 sa žiaci prvých ročníkov našej školy zúčastnili súťaže v písaní na počítači „Ďateľ“. Do súťaže bolo vybraných desať najlepších žiakov. Súťažiaci písali dva 10-minútové odpisy s ohľadom na presnosť a rýchlosť. Prvé miesta obsadili:

1. miesto: Lenka Vorčáková, 1. M

2. miesto: Lucia Kulášová, 1. B

3. miesto: Eva Bandíková, 1. B

Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na súťaži „Slanický ďateľ 2014“.

 

 

 

Ing. Ivona Korčušková, Ing. Antónia Brezovská