počítadlo.abz.cz
,

Aj v tomto školskom roku si žiaci v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra viedli čitateľské denníky, do ktorých si zapisovali vlastné dojmy z prečítaných diel. Je chvályhodné, že viacerí žiaci majú pozitívny prístup k čítaniu a kniha je ich priateľom. Aj z tzv. povinného čítania dokázali vytvoriť zaujímavý zážitok, ktorý sa premietol aj do formy spracovania v ich denníkoch. Z množstva denníkov sme vybrali tie, ktoré nás zaujali najviac, pričom sme zohľadňovali vlastný názor, interpretačnú úroveň a kreativitu žiakov. Najzaujímavejšie čitateľské denníky mali v školskom roku 2013/2014  žiačky Mária Slaničanová (1.M), Vlasta Triebeľová (2.M), Monika Iglarčíková (2.M), Lucia Ďubeková (1.B), Veronika Vlčáková (3.AT) a Barbora Holubová (1.AS). Cieľom projektu bolo ukázať žiakom, že čitateľský zážitok môže mať rozmanité podoby a podporiť tak ich interpretačné zručnosti. Vo fotogalérii ponúkame spracovanie Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia očami žiačky Márie Slaničanovej.

 

Ing. Daniela Bubláková, Mgr. Petra Kelčíková, PhD.