počítadlo.abz.cz
,

Dokumenty školy na stiahnutie:

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2012/2013
Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2010/2011
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2009/2010
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2008/2009
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2007/2008
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006/2007
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2005/2006
Smernica o šikanovaní

Riziká spojené s ukončením školského roka - rodičia
Riziká spojené s ukončením školského roka - študenti
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2011