SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kníhobdarovanie a burza kníh

knihobdarovanie 2020

Prezentácia kozmetiky Mary Kay

My, žiačky III. K triedy, sme sa 18. februára 2020 zúčastnili školenia, prezentácie kozmetiky značky Mary Kay.

I. B a I. M v DIVADLE

19. februára 2020 sa žiaci I. B a I. M zúčastnili divadelného predstavenia ZLOČIN A TREST od F. M. DOSTOJEVSKÉHO v MESTSKOM DIVADLE ŽILINA.

21. február 2020 – Deň materinského jazyka

Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a diverzita jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba starať.

    

 

Európsky deň obetí zločinu 22. 02.

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme a jeho účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe.

PREDNES POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU - školské kolo

Aj v roku 2020 sme pripravili školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho zanietení recitátori, ktorí s veľkým nasadením predniesli pripravené texty.

Celoslovenská súťaž NAJ NEVESTA

Žiačky našej školy sa 21. februára 2020 zúčastnili 9. ročníka celoslovenskej súťaže NAJ NEVESTA (Historická nevesta).

Náš ambasádorský tím na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači

Členovia nášho ambasádorského tímu vystúpili so svojim príspevkom na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači, ktorá sa konala na našej škole

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Stredná odborná škola podnikania a služieb sa zapojila do  národného projektu pod názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita: