SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Celoslovenská súťaž NAJ NEVESTA

Žiačky našej školy sa 21. februára 2020 zúčastnili 9. ročníka celoslovenskej súťaže NAJ NEVESTA (Historická nevesta).

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Stredná odborná škola podnikania a služieb sa zapojila do  národného projektu pod názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita:

Lyžiarsky výcvik 2020

Od 27. 01. do 31. 01.2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Kubínskej holi. Ubytovali sme sa v chatkách. Lyžiarsky výcvik bol pre niektorých len zdokonalením, ale pre viacerých to znamenalo niečo nové. Rozdelili nás do skupín a pridelili jednotlivým učiteľom, ktorí sa nám venovali na svahu počas výcviku.

 

 

Drdol - súťaž

Od 12. – 13. 2. 2020 žiačky I. K triedy využili svoje získané poznatky a praktické zručnosti v triednej súťaži na tému: Hladký drdol. Na vytvorenie účesu mali jednu hodinu. Všetci žiaci k danej téme pristupovali zodpovedne.

Kozmetická súťaž

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, plesov a bálov. Každá žena sa chce na týchto podujatiach cítiť jedinečná.


Krajské kolo SIP 2020

13. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Skladalo sa z troch disciplín: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Súťažilo 25 žiakov z 9 škôl Žilinského kraja.

Fotosúťaž 2020

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020“

5. februára 2020 sa uskutočnilo v AULE SOŠ podnikania a služieb Námestovo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Spolu 28 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 002- SOŠpas/2020

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.