SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

MARY KAY

Čistá, zdravá pleť je prioritou všetkých. Na odbornom výcviku sme sa oboznámili s čistením pleti pomocou kozmetických prípravkov značky Mary Kay.

Erasmus Ostrava

7. október 2019 bol deň, kedy začal náš týždňový program v rámci projektu Erasmus Ostrava, ktorý sme strávili spolu s Čechmi, Talianmi a Poliakmi. Mali sme pestrý program s rôznymi aktivitami.

 

Medzinárodný festival poézie

Mesiac október bol časom poézie, časom stretnutia najlepších recitátorov zo Slovenska a Čiech, ktorí zaplnili prázdnotu citom, prehrievajúc najsychravejší chlad.

Olympiáda o EÚ

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila Olympiádu o Európskej únii nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Koruna kreativity

Asociácia Fisy v spolupráci so špičkovými kaderníkmi a vizážistami v ČR Pavlom Filandrom a Jakubom Sylltom a so

Záložka do knihy spája školy 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 ôsmy ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

    

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých.

Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

JA Citi International Innovation Camp

Jedným z hlavných cieľov SOŠ podnikania a služieb v Námestove je podporovať a rozvíjať podnikateľské vzdelávanie a praktické podnikateľské zručnosti žiakov ako základného predpokladu ich uplatniteľnosti na trhu práce.